Home
ACRA Europe upgrades unsolicited credit ratings of the Czech Republic to AA, outlook Stable
Piatok, 24 Január 2020

The Czech Republic (hereinafter, the country) has been assigned the following ratings:

  • Long-term foreign currency credit rating at AA and local currency credit rating at AA;
  • Short-term foreign currency credit rating at S1+ and local currency credit rating at S1+.

The outlook on the long-term foreign currency credit rating is Stable and local currency credit rating is Stable.

Čítať celý článok...
 
ACRA Europe downgrades unsolicited credit ratings of Turkey to B+, outlook Stable
Piatok, 10 Január 2020

The Republic of Turkey (hereinafter, Turkey, or the country) has been assigned the following ratings:

  • Long-term foreign currency credit rating at B+ and local currency credit rating at B+;
  • Short-term foreign currency credit rating at B and local currency credit rating at B.
Čítať celý článok...
 
ACRA Europe potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
Piatok, 06 December 2019

Ratingové hodnotenie priradené mestu Stropkov zostáva nezmenené a opiera sa najmä o veľmi nízku mieru úverovej zadlženosti a súčasne nízku pravdepodobnosť jej zvyšovania vo výhľadovom období 2-3 rokov, dlhodobo vysokú mieru ukazovateľa okamžitej likvidity a dostatočnú úroveň tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...